amos
 
KONCERTY - PONUKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
uvod koncerty recenzie kontakt

.

VODA NAD ZLATO (Environmentálny program o vode a klimatickej zmene)

.

Environmentálny hudobno-vzdelávací program VODA NAD ZLATO sa venuje klimatickej zmene a globálnemu otepľovaniu. Približuje tiež žiakom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka.

Program sa venuje témam: klimatická zmena, globálne otepľovanie, kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia a pod.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou s textami piesní.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ.
Dĺžka programu je 60 min.

 

 

PRÍBEH SLOVENSKA (Prierez najdôležitejších udalostí 20.storočia na Slovensku)

pribeh

Hudobno-vzdelávací program PRÍBEH SLOVENSKA sa zaoberá dejinami našej krajiny. Chronologicky prejdeme najdôležitejšie udalosti 20. storočia pútavou formou, vhodnou pre 1. aj 2. stupeň základných škôl.

Program sa venuje témam: boj o ČSR, Štefánik, vznik a zánik ČSR - Mníchovský diktát, vojnová Slovenská republika, fašizmus, II. svetová vojna, SNP, socializmus v ČSSR, Dubček a Pražská jar, Nežná revolúcia, rozpad ČSFR a vznik SR, temné 90-te roky a mafia, vstup do EÚ a NATO a pod.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou s textami piesní.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ.
Dĺžka programu je 60 min.

 


LABYRINT

(program o životných nástrahách - závislosti, dezinformácie, internetová bezpečnosť, šikana, rasizmus)

amos

Hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT je zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazuje na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus, šikanovanie a kyberšikana; pozitíva a negatíva internetu a chatovania, internetová bezpečnosť a zoznamka, dezinformácie, sociálne siete, ako aj závislosti na aoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení a žuvacom tabaku, alkohole a iných omamných látkach.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je 60 min.

 

 


SVET PEŇAZÍ
(Finančná gramotnosť)

.

Hudobno-výchovný koncert SVET PEŇAZÍ sa venuje financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

Program sa venuje témam: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď.

Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je 60 min.

 

 


MUZIKA
(Hudobná výchova)

Hudobno-výchovný koncert MUZIKA sa venuje slovenskej a českej populárnej hudbe. Počas 60 minút si pripomenieme najvýznamnejšie osobnosti zo slovenskej a českej populárnej hudobnej scény. Venujeme sa starším legendám a evergreenom, ale aj textárom, skladateľom a novodobým úspešným hviezdam. Obsah je obohatený aj zaujímavými príbehmi zo sveta šoubiznisu a video prezentáciou.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je 60 min.

 

 


CHRÁŇME ZVIERATÁ
(Práva zvierat)

zver

Hudobno-vzdelávací program CHRÁŇME ZVIERATÁ je zameraný na aktuálnu problematiku ochrany práv zvierat, s cieľom prebudiť v deťoch cit aj zodpovednosť vo vzťahu ku zvieratám.
Program sa dotýka aj tém, ako napr. starostlivosť o zviera, správny výber zvieraťa, útulky, pokusy na zvieratách, cirkusy, vegetariánstvo, atď.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je 55 min.

 


VESELÉ VIANOCE
(Vianočný zábavný program)

XMAS

Hudobno-vzdelávací zábavný program VESELÉ VIANOCE približuje žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku. Zábavnou a pútavou formou prezentuje históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta a dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov.

Súčasťou programu je aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok sú deti vťahované do deja programu a za správne odpovede odmeňované.

Program je podporený video-projekciou.
Program je určený pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Dĺžka programu je 60 min.

 
amos